System drenarski - opaski

Drenaż opaskowy GAMDREN jest to system rur drenarskich rozmieszczonych dookoła budynku na poziomie fundamentów. Wykonuje się go w celu obniżenia poziomu wód gruntowych przy elementach budowli posadowionych w gruncie. Do rur drenarskich napływa woda zbierająca się przy fundamentach budynku oraz woda infiltrująca przez warstwy pionowe gruntu. Na załamaniach lini ciągłych na rogach budynku montowane są studzienki. Studzienki drenarskie służą do kontroli i okresowego płukania sączków w celu oczyszczenia ich z piasku i mułu.

Na końcu całego ciągu drenarskiego umieszczona jest w najniższym punkcie trenu studzienka drenarska zbiorcza, z której wody gruntowe odprowadzane są na bezpieczną odległość od budynku do rowu melioracyjnego, rzeki, stawu, oczka wodnego lub studzienki przepompowej przy braku grawitacyjnego odpływu.

Kompletne zestawy urządzeń do drenażu opaskowego mogą się składac z następujących elementów:

  • rur drenarskich (sączków),
  • studzienek drenarskich-rewizyjnych i zbierających
  • geowłókniny
  • rur połączeniowych służących do odprowadzenia wody gruntowej od budynku do odbiornika,
  • - studzienek przepompowych