Separatory tłuszczu

To dzięki nim w przewodach kanalizacyjnych nie osadzają się tłuszcze i oleje roślinne czy zwierzęce, które mógłby je z czasem przytkać. Bez odpowiednio dobranych separatorów tłuszczu, w miejscach, w których funkcjonują firmy przemysłu spożywczego i szeroko rozumianej gastronomii, byłaby to więc ze względu na ich specyfikę sytuacja nie do uniknięcia.

Osadzanie się tego rodzaju zanieczyszczeń powoduje ponadto emisję gazów gnilnych oraz wzrost zużycia tlenu w przypadku stosowania biologicznych oczyszczalni ścieków.

Separatory tłuszczu montuje się na odpływach ścieków technologicznych. W wyniku działania grawitacji oraz dzięki zasyfonowanemu wlotowi i wylotowi ze zbiornika wydostaje się jedynie cięższa od zanieczyszczeń woda. Części stałe i wytrącone zawiesiny są gromadzone w zbiorniku, który pełni tym samym rolę osadnika.

SEPARATOR TŁUSZCZU ST-2L/s ST-4L/s ST-7L/s

ZASTOSOWANIE

Separatory tłuszczu stosuje się w miejscach, w których do ścieków trafia znacznie więcej tłuszczów niż np. w przeciętnym gospodarstwie domowym. Obowiązuje następujący podział tłuszczów:

  1. Tłuszcze o pochodzeniu zwierzęcym (olej z kości, masło, smalec itp.);
  2. Tłuszcze o pochodzeniu roślinnym (olej rzepakowy, oliwa z oliwek, margaryna itp.);

Separatory tłuszczu zwykle stosowane są w kuchniach przy stołówkach, barach, hotelach, jak również w takich miejscach jak rzeźnie, masarnie i tym podobne.

DOBÓR URZĄDZEŃ

Separatory tłuszczu powinny być dobierane przez osobę będącą projektantem, bądź dostawcą urządzenia. Pozwala to na optymalne dopasowanie modelu i typu separatora do ilości oraz rodzaju tłuszczu zawartego w ściekach. Ilość ścieków jest obliczana na podstawie zużycia wody w zgodzie z prawem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów nr 716 z dnia 18 grudnia 1996r; Dz.U.Nr151 z 1996r.

Aby wybrać optymalnie dopasowany do konkretnych wymogów separator tłuszczu bierze się pod uwagę: maksymalną ilość dopływu ścieków (l/s), a także zawartość substancji tłuszczowych, wymagających odseparowania.