Ekologiczne działanie

Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wieloletnie doświadczenie oraz nieustannie pogłębiana wiedza pozwalają nam udostępniać nowoczesne systemy, służący głównie do budowy małych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie biologiczne SBR

Oczyszczalnie OP.SBR to już znane i sprawdzone systemy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych lecz...

Zobacz więcej

Studnie chłonne

Studnie chłonne są najprostszymi urządzeniami służącymi do odprowadzania wstępnie oczyszczonych ścieków do gruntu... Zobacz więcej

Przepompownie ścieków

W asortymencie naszego przedsiębiorstwa, znajdują się funkcjonalne zbiorniki do budowania przepompowni...

Zobacz więcej

 

2x1500 osadniki

Zbiorniki z PE-HD

Zbiorniki z polietylenu

 .

 

 

 

Zakończenie drenażu

Studnia chłonna

 


ST-4L/s

Separator tłuszczu