Studnie chłonne

Studnie chłonne są najprostszymi urządzeniami służącymi do odprowadzania wstępnie oczyszczonych ścieków do gruntu z oczyszczalni przydomowych. Są w kształcie dzwonu bez dna i z przepuszczalnymi otworami w dolnej części. Ścieki infiltrują do gruntu przez warstwy żwiru odpowiedniej granulacji.

Kryteria lokalizacyjne dla studni chłonnych są analogiczne jak dla konwencjonalnych systemów drenażowych. Najważniejsza jest właściwa odległość pomiędzy dnem i poziomem wód gruntowych, która powinna wynosić 1,5 m. Według zaleceń polskich studnie chłonne mogą być stosowane we wszystkich gruntach kategorii A,B,C analogicznie jak pozostałe urządzenia drenażowe. Przy określaniu wymiarów studni o podstawie koła uwzględnia się jako powierzchnię łączną filtracji powierzchnię dna i ścian wykopu.

 

Tabela: Wymiary według zaleceń polskich.

Rodzaj Gruntu Średnica w [m] gruntu przy liczbie użytkowników
  3 4 5 6 7
A 1,0 1,0 1,2 1,4 1,6
B 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
C 1,6 1,8 2x1,4 2x1,6 2x1,8


studnia chłonna StCh 500

Wymiary studni chłonnej St.Ch-500

Typ: St.Ch-500
Pojemnośc: 500 l
Waga: 32 kg
Wymiary:
- średnica 78cm
- średnica u podstawy 130cm
- wysokość 90cm