Oczyszczalnie biologiczne SBR

Oczyszczalnie OP.SBR to już znane i sprawdzone systemy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych lecz w nowej przemyślanej gamie urządzeń popartej nowatorskimi rozwiązaniami, które pozwalają na dostosowanie do różnorodnych warunków gruntowo-wodnych.

Proponowane urządzenia posiadają wiele zalet, które mają służyć dla nas i infrastruktury indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Najważniejszymi zaletami są :

- niski koszt zakupu urządzeń

- bezawaryjna eksploatacja

- prosty montaż i obsługa

Działanie systemu polega na dopływie ścieków do osadnika wstepnego gdzie ulegają sedymentacji i skąd są cyklicznie porcjowane do komory reaktora w celu napowietrzania za pomocą dyfuzora do którego doprowadzane jest powietrze z dmuchawy membramowej. W komorze odbywa sie naprzemiennie proces nitryfikacji i denitryfikacji w strefach tlenowych i beztlenowych.
Po komorze reaktora ścieki trafiają do osadnika wtórnego, gdzie mieszanina osadu czynnego osadza sie na dnie stożka, skąd nagromadzony osad jest zawracany do komory reaktora a nadmiar cyklicznie do osadnika wstepnego. Ostatecznie ścieki można odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego .

 

Oczyszczalnia OP.SBR-5 i OP.SBR-20

Symbol oczyszczalni

Ilość użytkowników

[RLM]

Przepustowość [m3/dobę]

Osadnik wstępny

[m3]

Komora napow.

[m3]

Osadnik wtórny

[m3]

Sterowanie automat.
OP.SBR-5 5 0,75 1,2 1 0,2 x
OP.SBR-8 8 1,2 1.5 1,3 0,2 x
OP.SBR-12 12 1,8 3,5 3 0,5 x
OP.SBR-20 20 3 2x3,5 3 0,5 x
OP.SBR-8 Compakt 8 1,2 1,6 1,4 0,5 x

 * - Równoważna Liczba Mieszkańców przy zużyciu 150l. wody na dobę przez użytkownika,co stanowi: 0,5 miejsca w hotelu, 0,75 w motelu, 2,5 w kawiarni, 0,5 w barze i 7 uczniów

x - występuje w danym systemie - - nie występuje

Warianty oczyszczalni

  • z odprowadzeniem do cieku wodnego.
  • z odprowadzeniem do oczka wodnego-brzeg od strony wlotu powinien być ułożony w formie złoża żwirowego obsadzonego trzciną i dopiero po takiej formie wstepnej wykonane oczko wodne.
  • z odprowadzeniem do studni chłonnej na działce użytkownika-nadmiar wody ze studni może być okresowo wykorzystany do nawadniania działki za pomocą pompy umieszczonej na płycie lub w małym pojemniku.
  • z odprowadzeniem do drenażu rozsączającego.

 

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE OP.SBR-12  i  OPminiSBR-5

 Oczyszczalnie OPminiSBR

 Oczyszczalnia biologiczna powinna być usytuowana nie bliżej jak 5m od budynku. W miejscu nie narażonym na obciażenia ruchem kołowym np. droga przejazdowa. Pokrywy muszą wystawać ponad powierzchnią terenu i być dostapne dla wozu asenizacyjnego podczas okresowego wypompowywania osadu.Wielkość wykopu jest uzależniona od gabarytów i kształtu osadników. Zbiorniki mają konstrukcję samonośną i nie wymagają fundamentów przy typowej głębokości posadowienia liczoną od powierzchni terenu do górnej części zbiornika 0,60m.

Wstępnie oczyszczona woda, może być zagospodarowana jako oczko wodne, gromadzona w zbiornikach retencyjnych lubo odprowadzona do gruntu. Urządzenie drenarski typu tunele,pakiety,studnia chłonna nie tylko zastepują tradycyjną warstwe rozsączającą ze żwiru i rur PVC, ale zapewniają kilkakrotnie wiekszą powierzchnie i pojemność magazynowania. Rozdział ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierny, co ma pozytywny wpływ na efekt koncowy. Konsekwencją wymienionych powyżej właociwooci urządzeń jest to, że wymagana powierzchnia terenu może być od 2 do 5 razy mniejsza niż wprzypadku żwiru czy kamieni.

pakiet tunel studnia